Moderní databázové systémy

NDBI040 - ZS 2020 [English version]

Obecné informace:

 • Anotace (zdroj: SIS)
 • Čas přednášky: středa 9:00
 • Čas cvičení: středa 12:20
 • Přednáší: Irena Holubová
 • Cvičí: Pavel Čontoš (stránka cvičení)
 • Podrobnosti:
  • U studentů se předpokládají znalosti v rozsahu přednášky NDBI025 - Databázové systémy.
  • Výuka bude probíhat v češtině, slajdy budou k dispozici v angličtině.
  • Konzultace budou probíhat na základě individuální dohody.
  • Vzhledem k situaci bude přednáška (i cvičení) probíhat on-line prostřednictvím platformy zoom.
   • Meeting id pro přednášku: 934 9020 1312
   • Přednáška i cvičení budou nahrávány. Záznamy, slajdy a další podklady budou postupně k dispozici na této stránce.
   • Login pro přístup je 'student', heslo bylo zasláno hromadným e-mailem - pokud jste ho nedostali, napište mi.
  • Zkouška:
   • Proběhne formou písemného testu, z něhož je možné získat až 100 bodů.
   • K získaným bodům z testu budou přičteny bonusové body ze cvičení (až 40 bodů).
   • Převod bodů na známku: > 60 bodů = známka 3, > 75 bodů = známka 2, > 90 bodů = známka 1
  • Realizace zkoušky vzhledem k aktuálním opatřením:
   • Zkoušku není nutné absolvovat v zimním zkouškovém období. Test si můžete po dohodě přijít napsat i později během letního semestru, resp. letního zkouškového období.
   • V zimním zkouškovém období bude v SISu vypsáno několik termínů pro striktně omezený počet lidí a zarezervována konkrétní místnost. Další termíny budou vypsány v případě potřeby, resp. se domluvíme individuálně.
   • Pokud to opatření umožní, můžete přijít test napsat osobně. Pokud to neumožní, nebo nechcete, můžete test psát on-line. V tomto případě se předpokládá dostatečně dobré připojení, nasdílená plocha a zapnutá web kamera (tj. podmínky obdobné jako v učebně).
   • V případě, že opatření vůbec nedovolí přístup studentům do budovy školy a současně nemůžete absolvovat test on-line, pokusíme se nalézt vhodné řešení v rámci dané situace a Vašich možností.

Průběh přednášek:

Literatura:

Odkazy na zdroje viz jednotlivé prezentace. Většinu informací je možné nalézt v knize Big Data a NoSQL databáze.

Image