Analýza datových toků v datových skladech

Supervisor: Filip Zavoral
Intended Scope: Master thesis
Required Skills: SQL

Description:

IBM Cognos BI je nástroj pro vytváření business reportů nad daty uloženými v datovém skladu. Při vytváření reportů se v praxi používá jak vlastní jazyk Cognosu, tak dialekt SQL závisející na typu podkladové databáze. Pomocí analýzy datových toků lze efektivně zjistit, z jakých zdrojových dat se reporty vytvářejí, což činí výstupy výrazně relevantnějšími pro jejich příjemce. Cílem práce je za pomoci existujících SQL parserů implementovat nástroj pro analýzu datových toků, který získá informaci o propojení zdrojových dat s reportem a integruje je do současného metadatového úložiště.

The content is available under Creative Commons BY-NC 3.0 License