Průvodce po bakalářské práci

Na této stránce jsou soustředěny všechny materiály týkající se vypracování a odevzdání bakalářských prací na Katedře softwarového inženýrství. Vedle těchto materiálů jsou k dispozici ještě stránky Matematicko-fyzikální fakulty s obecnou náplní zde.

Pokud píšete práci anglicky, podívejte se také na dokument "angličtina v diplomových a bakalářských pracích".

Vypracování

Obecný návod k vypracování bakalářské práce spolu s popisem nejčastějších nedostatků najdete zde (RTF).

K dispozici jsou také příklady dříve úspěšně obhájených bakalářských prací, zveřejněné se svolením jejich autorů. Ačkoliv hodnocení bakalářských prací je nutně subjektivní proces, zveřejněné příklady reprezentují obecně kvalitní bakalářské práce a je možné použít je jako měřítko přiměřenosti rozsahu a detailu zpracování vaší vlastní práce.

Formulář pro hodnocení bakalářských prací najdete zde (RTF).

Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko