Výzkumné granty

Týmové granty

Efektivní explorace prostoru propojených dat

Efektivní identifikace podgrafů při analýze webových grafů velikosti petabajtů

NoSQL-Net - Managing Linked Data in NoSQL Stores under Schema Evolution

Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat

Inteligentní knihovna - INTLIB

ETRAIN - Platforma pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet

 • Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Id: FR-TI3/354
 • Rok zahájení: 2011
 • Rok ukončení: 2013
 • Spolupracovníci: Michal Žemlička

Podobnostní nemetrické vyhledávání v rozsáhlých komplexních databázích

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: P202/11/0968
 • Rok zahájení: 2011
 • Rok ukončení: 2014
 • Řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 • Spolupracovníci: Juraj Moško

Moderní metody a aplikace softwarového inženýrství

Sémantizace Webu

Správa XML dat v heterogenních a dynamických prostředích

Agilní systémy a servisně orientovaný software

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/09/0983
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2011
 • Řešitel: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
 • Spolupracovníci: David Bednárek, Michal Kopecký, Jaroslav Král, Karel Richta
 • Publikace

Res Informatica

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/09/H057
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2012
 • Spolupracovníci: Jan Dědek, Tomáš Knap, Miroslav Novotný, Peter Vojtáš, Filip Zavoral
 • Publikace

Vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích

Zpracování XML dat

Robotic Educational Events to Promote a Dissemination of Science and Technology among Young People in Europe

 • Agentura: Evropská unie
 • Id: FP6:30282 Eurobot
 • Rok zahájení: 2006
 • Rok ukončení: 2007
 • Spoluřešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Vývoj nativního úložiště pro XML data

Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka

 • Agentura: Akademie věd České Republiky
 • Id: 1ET100300517
 • Rok zahájení: 2005
 • Rok ukončení: 2009
 • Spolupracovníci: Jaroslav Král, Peter Vojtáš, Michal Žemlička
 • Publikace

Moderní metody, struktury a systémy informatiky

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Plánování a rozvrhování s omezujícími podmínkami

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/04/1102
 • Rok zahájení: 2004
 • Rok ukončení: 2006
 • Spolupracovníci: Michal Žemlička

Vyhledávání a indexování XML dokumentů

Specializované výpočetní modely v současné informatice

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/02/1456
 • Rok zahájení: 2002
 • Rok ukončení: 2004
 • Spolupracovníci: Jaroslav Král, Michal Žemlička

Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/99/0236
 • Rok zahájení: 1999
 • Rok ukončení: 2001
 • Spolupracovníci: Jaroslav Král, Michal Žemlička

Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: 201/96/0195
 • Rok zahájení: 1996
 • Rok ukončení: 1998
 • Spolupracovníci: Jaroslav Král, Michal Žemlička

Granty jednotlivců

Analýza hudební harmonie

Nasazení moderních paralelních architektur ve specifických oblastech databázových systémů

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: P103-14-14292P
 • Rok zahájení: 2014
 • Rok ukončení: 2016
 • Řešitel: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.

Efektivní molekulární reprezentace

Metody zotavení distribuovaného proudového zpracování dat

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 472313
 • Rok zahájení: 2013
 • Rok ukončení: 2015
 • Řešitel: RNDr. Miroslav Čermák
 • Publikace

Extrakce a zpracování dat z lékařské dokumentace

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 572212
 • Rok zahájení: 2012
 • Rok ukončení: 2014
 • Řešitel: Mgr. Jakub Kozák

Synergické modelování adaptivních podobnostních měr pro potřeby multimediálního vyhledávání

 • Agentura: Grantová agentura České republiky
 • Id: P202/12/P297
 • Rok zahájení: 2012
 • Rok ukončení: 2014
 • Řešitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Efektivní zpracování Linked Data

Konceptuální modelování XML

Paralelní zpracování konečných proudových dat

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 277911
 • Rok zahájení: 2011
 • Rok ukončení: 2013
 • Řešitel: RNDr. Zbyněk Falt, Ph.D.

Abstrakce a automatická extrakce dat pro sémantický web

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 28910
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2012
 • Řešitel: RNDr. Miroslav Čermák, Mgr. Jakub Míšek
 • Publikace

Architecture for Trusted Linked Data

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 3110
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2012
 • Řešitel: RNDr. Tomáš Knap, Ph.D.
 • Spolupracovníci: Irena Holubová
 • Publikace

Evolution and Adaptability of XML Applications

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 34710
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2012
 • Řešitel: Mgr. Luboš Kulič
 • Spolupracovníci: Irena Holubová
 • Publikace

Multi-criteria Planning of Paths in Networks of Public Transportation

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 157710
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2012
 • Řešitel: RNDr. Vladislav Martínek
 • Publikace

Anotace dat pro Sémantický web

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 31009
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2011
 • Řešitel: Mgr. Jan Dědek
 • Publikace

Localization and Navigation of Robots

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 76109
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2011
 • Řešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Preferential Searching in Multiple Information Resources

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 9209
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2011
 • Řešitel: RNDr. Matúš Ondreička, Ph.D.

RDF úložiště

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 127109
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 • Publikace

Správa XML dat v (objektově) relačních databázích a související problémy

Distributed and Parallel Metric Indexing in Multimedia Databases

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 18208
 • Rok zahájení: 2008
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Conceptual Modelling for XML

Similarity Search in Biological Databases

 • Agentura: Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Id: 57907
 • Rok zahájení: 2007
 • Rok ukončení: 2008
 • Řešitel: RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Efektivní metrické vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích

Rozvojové projekty

Podpora informačních center a spolupráce se středními školami i veřejností na MFF UK

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Podpora informačních center a spolupráce se středními školami i veřejností na MFF UK - Eurobot

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Renovace virtuální laboratoře

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Rozvoj HW a SW vybavení pro informační a komunikační technologie na MFF UK Praha

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2010
 • Rok ukončení: 2010
 • Řešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Aktualizace a rozvoj vybavení pro robotiku

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2009
 • Řešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Renovace virtuální laboratoře

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2009
 • Rok ukončení: 2009
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Improvement of HW Equipment for Teaching of Physics, Informatics and Robotics at the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University in Prague

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2008
 • Rok ukončení: 2008
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Server for Virtual Laboratory

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2008
 • Rok ukončení: 2008
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Environment for Teaching of Parallel Programming

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2007
 • Rok ukončení: 2007
 • Řešitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Prostředí pro praktickou výuku robotiky

 • Agentura: Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rok zahájení: 2007
 • Rok ukončení: 2008
 • Řešitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko