Program Erasmus

Informace pro studenty KSI MFF UK

Program Erasmus funguje recipročně, což znamená, že je závislý na uzavřených bilaterálních dohodách mezi MFF UK a odpovídajícím pracovištěm na partnerské univerzitě (navíc s určenými katedrálními koordinátory za obě smluvní strany). Dohody jsou většinou uzavírány pro určitý obor studia (podle katedrálního koordinátora). V případě, že v určitém oboru není pro daný semestr dostatek kvalitních zájemců, může katedrální koordinátor podpořit využití dohody pro jiné obory, pokud lze na dané univerzitě zajistit kvalitní program pro konkrétní studenty jiného oboru (aktuální seznam dohod je na fakultních webových stránkách).

Zájemci o studium, jejichž zaměření se existující dohody bezprostředně netýkají, si prostřednictvím www stránek univerzit uvedených v seznamu bilaterálních dohod zjistí, o kterou univerzitu, obor a zahraničního odborníka by měli zájem a budou kontaktovat konkrétní katedrální koordinátory, s nimiž dohodnou případnou možnost ucházet se i o taková pracoviště.

Je bezpodmínečně nutné se řádně seznámit s webovou stránkou RUK, která se týká programu Erasmus (http://www.cuni.cz/UK-39.html).

Koordinátorem je Ondřej Pangrác

Přihlášky na zimní semestr jsou uzavřeny. Konkurz pro letní semetr proběhne v říjnu 2009.

Více viz. http://www.mff.cuni.cz/studium/zahranici/erasmus.htm

Tabulka programů KSI

Univerzita Město Stát Kapacita studentů
Un.Svizz.aitaliana Lugano Švýcarsko 2
Mälardalen Univ. Västeras Švédsko 2
Heidelberg University of Applied Scinces (téma 06.5 - Electronic Engineering, Telecommunications) Heidelberg Německo 2
Heidelberg University of Applied Scinces (téma 11.3 - Informatics, Computer Science) Heidelberg Německo 2
Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko