Peachpie: Rozšíření pro Microsoft Visual Studio

Supervisor: Robert Husák
Intended Scope: Bachelor thesis, master thesis
Required Skills: C#, PHP

Description:

Jelikož drtivá většina internetu je tvořena dynamickým jazykem PHP, vzniká spousta nástrojů pro údržbu a optimalizaci aplikací na PHP postavených. Nejnovější přírůstek na půdě MFF UK je kompilátor Peachpie, který je postavený na kompilátoru Microsoft Roslyn. Peachpie kompiluje PHP do mezikódu CIL, který lze spustit na platformě Microsoft .NET, .NET Core a Mono. Díky kompilaci získáme rychlejší a bezpečnější kód, který lze navíc snadno integrovat s dalšími jazyky splňujícími specifikaci CLI (C#, F#, Visual Basic atd.).

V současné době je pro Peachpie dostupná vývojová verze rozšíření pro Visual Studio Code, která zpřístupňuje základní funkcionalitu: vytváření projektů, zobrazování chyb, tooltipů, samotnou kompilaci a ladění výsledného programu. Jádro tohoto rozšíření je C# aplikace běžící v samostatném procesu, která s VS Code komunikuje pomocí Language Server protokolu.

Cílem je vytvořit rozšíření pro “plné” Visual Studio, které bude podporovat všechnu funkcionalitu přítomnou v rozšíření pro VS Code a navíc bude zpřístupňovat správu Peachpie projektů v GUI a IntelliSense (nápověda pro psaní kódu - aktuální lokální proměnné apod.).

The content is available under Creative Commons BY-NC 3.0 License