Peachpie: Mobilní aplikace v PHP pomocí Xamarinu

Supervisor: Robert Husák
Intended Scope: Master thesis, software project
Required Skills: C#, PHP, MSBuild

Description:

Jelikož drtivá většina internetu je tvořena dynamickým jazykem PHP, vzniká spousta nástrojů pro údržbu a optimalizaci aplikací na PHP postavených. Nejnovější přírůstek na půdě MFF UK je kompilátor Peachpie, který je postavený na kompilátoru Microsoft Roslyn. Peachpie kompiluje PHP do mezikódu CIL, který lze spustit na platformě Microsoft .NET, .NET Core a Mono. Díky kompilaci získáme rychlejší a bezpečnější kód, který lze navíc snadno integrovat s dalšími jazyky splňujícími specifikaci CLI (C#, F#, Visual Basic atd.).

Jednou z možností, která se nám tímto otevírá, je využití platformy Xamarin pro rozšíření PHP do mobilních aplikací. Ačkoliv to může působit trochu bizarně, v řadě případů to může dávat smysl. Programátorů, kteří programují pouze v PHP, se tím může otevřít nová platforma pro vývoj aplikací. Aby to fungovalo, je potřeba:

  • V MSBuild vytvořit SDK, které nám umožní používat Xamarin z Peachpie aplikací
  • Rozšířit syntax PHP o používání generik (rozhraní Xamarinu je obsahuje ve velkém množství)
  • Vytvořit ukázkovou aplikaci/hru psanou v PHP, která poběží na mobilech iPhone a Android
The content is available under Creative Commons BY-NC 3.0 License