Návrhové vzory

Filip Zavoral, NPRG024, 0/2 KZ

Seminář Návrhové vzory navazuje na předměty Programování v C++, Javě a C# a završuje tak základní výuku objektově orientovaného programování.

Seminář je založen na samostatné práci studentů při zkoumání 23 základních a dalších vybraných rozšiřujících návrhových vzorů a jejich implementace. Součástí práce studentů je důkladné studium zvolených návrhových vzorů a jejich prezentace (přednáška) ostatním. V závěru semináře budou probírány vybrané rozšiřující návrhové vzory.

Předmět není určen pro čerstvé absolventy základních programátorských předmětů, tj. současné druháky. Důvodem je potřeba programátorské vyzrálosti a získání zkušeností, aby studenti byli schopni plně vstřebat předkládané motivace, myšlenky a návrhy řešení. Ideálním obdobím pro absolvování předmětu je 3. ročník Bc. studia.

Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu a hodnotící kritéria

Je důležité dodržovat harmonogram (v Grupíčku), v případě jeho ohrožení (nemoc, studijní povinnosti vyšší priority, výjezd do zahraničí, ukončení studia apod.) mne ihned kontaktujte!

Na co si dát pozor

(= za co může být zhoršena známka)

Materiály

Slajdy z minulých let jsou dostupné zde. Budou průběžně aktualizovány. Po úvodní přednášce budou přihlášeným strudentům zpřístupněny další materiály.