Moderní databázové koncepty

NDBI040 - ZS 2018 [English version]

Obecné informace:

Průběh přednášek:

 • 4.10. 2018 - Relační model dat, relační databáze. Historický přehled alternativních datových modelů a databázových systémů. Úvod do problematiky Big Data (historie, vlastnosti, datové modely).
 • 11.10. 2018 - Přehled a klasifikace databázových systémů a technologií pro efektivní správu a zpracování Big Data.
 • 18.10. 2018 - Distribuované souborové systémy. MapReduce – princip, vlastnosti, kritika, alternativní přístupy.
 • 25.10. 2018 - přednáška i cvičení odpadá (služební cesta)

 • 1.11. 2018 - Základní principy Big Data managementu. Apache Spark.
 • 8.11. 2018 - NoSQL databáze klíč/hodnota
 • 15.11. 2018 - NoSQL databáze sloupcové
 • 22.11. 2018 - výuka zrušena (den otevřených dveří)

 • 29.11. 2018 - NoSQL dokumentové databáze
 • 6.12. 2018 - Grafová data a grafové databáze
 • 13.12. 2018 - Pokročilé principy Big Data managementu
 • 20.12. 2018 - Data s více modely. Multi-model databáze.
 • 3.1. 2015 - Další typy moderních databází. Jazyk SQL v prostředí Big Data. NewSQL databáze. Databáze polí. Vyhledávací nástroje.
 • 10.1. 2018 - Polystores.

Literatura:

Odkazy na zdroje viz jednotlivé prezentace. Většinu informací je možné nalézt v knize Big Data a NoSQL databáze.

Image