Seminář

Filip Zavoral - garant
Juraj Komloši, Matěj Groman - Kentico
Luděk Rašek - CGI

Prakticky orientovaný předmět zaměřený na různé aspekty bezpečnosti softwarových systémů. Teoretické přednášky budou doplněny praktickými workshopy, na kterých studenti aplikují získané znalosti. Podmínkou udělení zápočtu je splnění úkolů během workshopů a seminářů.

Harmonogram

4.10.-18.10.Kentico - přednášky
(25.10.)imatrikulace
pátek 3.11. 9:00-13:00workshop v prostorách Kentico Praha
15.11.-6.12.CGI - přednášky
13.12.-20.12.CGI - semináře
12.1.termín na dokončení všech zadaných úkolů pro získání zápočtu

Předpoklady

Požadavky na získání zápočtu

Kentico

Program

Secure Development Life Cycle

Přehled jednotlivých fází SDLC, jak včasně identifikovat zranitelnosti definované v OWASP TOP 10 a jakým způsobem k nim přistupovat. Také se zaměříme na penetrační testování, které je důležitou součástí životního cyklu vývoje aplikací. Dále se budeme věnovat poznatkům získaných z předcházejících penetračních testů a jak je co nejlépe aplikovat na budoucí projekty. Znalosti z této přednášky využijeme k absolvování praktického workshopu.

Security in the Cloud

Techniky a ověřené postupy pro zabezpečení cloudové infrastruktury. Dotkneme se témat jako "Infrastructure as Code (IaC)", "Infrastructure hardening" a vývoj SaaS produktu hostovaného v cloudu. Seznámíme se s průběhem "Disaster recovery" testů a jak tyto testy pomáhají zlepšovat dostupnost a spolehlivost cloudové infrastruktury.

Compliance

Ucelený přehled o bezpečnostních normách se zaměřením na certifikace SOC 2 a ISO 27001. Studenti se seznámí s klíčovými požadavky a doporučenými postupy pro dosažení a udržení požadavků stanovených v těchto normách. Seznámíme se spojenými aktivitami jako je pravidelné posuzování bezpečnosti, zavádění vhodných kontrolních mechanismů a prokazování souladu se stanovenými předpisy. Ukážeme si, jak využít znalosti získané na předchozích přednáškách k implementaci standardů informační bezpečnosti ve společnosti.

Workshop

Půldenní workshop je zaměřen na odhalování bezpečnostních zranitelností ve webových aplikacích na základě metodiky OWASP. Workshop zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně popisuje nejčastější webové zranitelnosti - jejich dopad na bezpečnost, integritu a dostupnost webové aplikace. V praktické části si studenti vyzkouší najít bezpečnostní zranitelnosti v reálném produktu.

CGI

Program

Identifikace, autentizace, autorizace a auditing

Identifikace, identifikátor, autentizace (znalost, vlastnictví, biometrie), credentials, autorizace, federalizace. Budou rozebrány moderní metody používané pro bezpečnou autentizaci jako druhý faktor a jako passwordless mechanismy autentizace. Detailně budou rozebrány mechanismy xOTP (HOTP, TOTP), WebAuthn a navazující technologie pro passwordless autentizaci PassKey.

Single Sign On a federalizovaná autentizace

Detailně bude rozebrána problematika Single Sign On v interním prostředí organizace a protokoly LDAP, Kerberos a SAML2. Bude diskutována problematika federalizované autentizace v prostředí internetu pomocí protokolu OpenID Connect (i ve vazbě na OAuth2) a jeho aplikace v rámci federalizovaného přihlašování. Detailně budou rozebrány role jednotlivých zúčastněných entit, sekvence volání, formáty přenášených dat a formáty souvisejících metadatových souborů. Bude zmíněna také role odvozených protokolů v nově připravované Evropské peněžence digitální identity.

Praktická cvičení

Studenti naprogramují minimální webovou aplikaci, která pro autentizaci využívá některou z technologií WebAuthentication/FIDO2 nebo PassKey. Studenti nakonfigurují poskytovatele identity podle protokolu OpenID Connect (server Keycloak) a implementují demo aplikaci, která použije federalizovaného protokolu OpenID Connect pro přihlášení uživatele. Alternativně bude provedena integrace Kentico pomocí OpenID Connect.

Studijní materiály