Teaching Peter Vojtáš  

CZ     Prosím věnujte pozornost této skutečnosti: URL adresy níže nejsou úplné abych chránil obsah určený pouze pro výuku. Použitím následující instrukce vyjádřujete svůj úmysl a souhlas použít nalezený materiál pouze pro studijní nebo výukové účely: v URL adrese schazí adresář "y5v", podadresář adresáře "teaching" (ve starších přednáškách "vyuka"), musíte ho manuálně vložit do URL okna vašeho prohlížeče (více informací při výuce nebo mi prosím napište mail).
ENG     Please note, most of links below are not complete in order to protect the content with restricted access. Using following URL construction you express your intent and agree to use found material solely for studying and/or teaching purposes: namely, in links the folder "y5v", immediate descendant of “teaching” folder is missing (in older material of "vyuka" folder), you have to insert it manually in the URL window of your browser (additional explanation will be given upon request to enrolled students and interested aliens).

NSWI166 - CZ , Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí (první a poslední třetinu přednáší Láďa Peška, prostřední třetinu já), zima, 2/1, pro přístup k přednáškám souhlasím s podmínkami výše posané URL konstrukce, anglicky pouze při požadavku studentů cizinců 

NDBI021
Customer preferences (Approx. first and last third of lectures & labs will be taught by L. Peska, while the middle part of the course will be handled by me), summer, 2/1,  to get lecture slides I agree with conditions when using URL construction described above  


For measures regarding the coronavirus SARS-CoV-2 and the COVID-19 disease see,

Staré materiály - informativní - ne vše se udržuje - napište mail a budeme se snažit 

V zimním semestru 2020-21 začíname výuku na zoom, souřadnice dostanou všichni zapsaní studenti z IS na mail
In the winter semester 2020/21 we start lectures via zoom, invitation will be sent to all enrolled students

CZ     Prosím věnujte pozornost této skutečnosti: URL adresy níže nejsou úplné abych chránil obsah určený pouze pro výuku. Použitím následující instrukce vyjádřujete svůj úmysl a souhlas použít nalezený materiál pouze pro studijní nebo výukové účely: v URL adrese schazí adresář "y5v", podadresář adresáře "teaching" (ve starších přednáškách "vyuka"), musíte ho manuálně vložit do URL okna vašeho prohlížeče (více informací při výuce nebo mi prosím napište mail).
ENG     Please note, most of links below are not complete in order to protect the content with restricted access. Using following URL construction you express your intent and agree to use found material solely for studying and/or teaching purposes: namely, in links the folder "y5v", immediate descendant of “teaching” folder is missing (in older material of "vyuka" folder), you have to insert it manually in the URL window of your browser (additional explanation will be given upon request to enrolled students and interested aliens).
     Course completion requirements and Requirements to the exam can be found on course page in information system.
     Office hours, consultation etc. can be arranged personally after lectures or labs or by mail.

NDBI037 - CZ , Informační modely s uspořádáním, Bc, zima, 2/1, pro přístup k přednáškám souhlasím s podmínkami výše posané URL konstrukce, anglicky pouze při požadavku studentů cizinců 
NDBI037 - ENG , Information Models with Ordering, bachelor, winter, 2/1 lecture/lab hours, 4 credits, to get lecture slides I agree with conditions when using URL construction described above

NDBI021    Customer preferences,                     master,          summer 2/1  lecture/lab hours, 4 credits, to get lecture slides I agree with conditions when using URL construction described above

NSWI155    Seminar on semantization and preferences I,        bachelor/master/PhD     winter 0/1 lecture/class hours, 2 credits,
to get to seminar page I agree with conditions when using URL construction described above
NSWI156    Seminar on semantization and preferences II,       bachelor/master/PhD     summer 0/1 lecture/class hours, 2 credits, to get to seminar page I agree with conditions when using URL construction described above

NSWI121    Dissertation Thesis Preparation, winter 0/2 lecture/class hours, 3 credits,
NSWI122    Dissertation Thesis Preparation, summer 0/2 lecture/class hours, 3 credits,

not offered this AY NSWI108 Web Semantization, to get old lecture slides  I agree with conditions when using URL construction described above,  ,
not offered this AY NSWI171 Challenge Response Framework, interested please contact me

previous years I have participated in 
NDBI006 Query Languages II, now offered by prof. Pokorny, to get my part of old lecture slides  I agree with conditions when using URL construction described above,  ,