Kodovani:

[ASCII]
[MS Win]
[Mac]
[ISO Latin 2]
[PC Latin 2]
[KEYBCS2]
[KOI8-CS]


ČÁST PRVNÍ

 • Motivace, zdroje

 • Záznam, soubor

 • Klíč souboru, klíč záznamu

 • Operace se soubory

 • Vnější zařízení

 • Blokování

 • Hierarchická abstrakce souborů

 • Abstrakce v přístupu

 • Dotaz nad souborem

 • Složitost SOS

 • Vyváženost SOS

 • Souborový systém

 • Magnetická páska (1)

 • Magnetická páska (2)

 • Magnetický disk (1)

 • Magnetický disk (2)

 • Závěr


 • ČÁST DRUHÁ
 • Klasické (statické)

 • Hromada

 • Sekvenční soubor

 • Index-sekvenční soubor (1)

 • Index-sekvenční soubor (2)

 • Index-sekvenční soubor (3)

 • Index-sekvenční soubor (4)

 • Index-sekvenční soubor (5)

 • Index-sekvenční soubor (6)

 • Index-sekvenční soubor (7)

 • Indexovaný soubor (1)

 • Indexovaný soubor (2)

 • Indexovaný soubor (3)

 • Indexovaný soubor - implementace (1)

 • Indexovaný soubor - implementace (2)

 • Indexovaný soubor - implementace (3)

 • Indexovaný soubor - implementace (4)

 • Soubor s přímým přístupem (1)

 • Soubor s přímým přístupem (2)

 • Soubor s přímým přístupem (3)

 • Soubor s přímým přístupem (4)

 • Soubor s přímým přístupem (5)

 • Rozlišení fundamentálních metod organizací souborů

 • Porovnání statických metod organizací souborů

 • N-cestný algoritmus třídění

 • Příklad - třídění (1)

 • Příklad - třídění (2)


 • ČÁST TŘETÍ
 • Perfektní hašování

 • Perfektní hašování - Cormack (1)

 • Perfektní hašování - Cormack (2)

 • Perfektní hašování - Cormack (3)

 • Perfektní hašování - Cormack (4)

 • Perfektní hašování - Cormack (5)

 • Perfektní hašování - Cormack (6)

 • Perfektní hašování (1)

 • Perfektní hašování (2)

 • Perfektní hašování (3)

 • Perfektní hašování (4)

 • Perfektní hašování (5)

 • Perfektní hašování (6)

 • Dotaz na částečnou shodu (1)

 • Dotaz na částečnou shodu (2)

 • Dotaz na částečnou shodu (3)

 • Dotaz na částečnou shodu (4)

 • Dotaz na částečnou shodu (5)

 • Grayovy kódy (1)

 • Grayovy kódy (2)

 • Grayovy kódy (3)


 • ČÁST ČTVRTÁ
 • Dynamické hašování

 • Rozšiřitelné hašování

 • Rozšiřitelné hašování

 • Rozšiřitelné hašování

 • Rozšiřitelné hašování

 • Rozšiřitelné hašování

 • Skupinové štěpení stránek

 • Skupinové štěpení stránek

 • Skupinové štěpení pro g = 3

 • Skupinové štěpení

 • Lineární hašování

 • Vícerozměrná mřížka

 • Vícerozměrná mřížka

 • Vícerozměrná mřížka

 • Vícerozměrná mřížka


 • ČÁST PÁTÁ
 • Stromy - terminologie

 • Stromy - motivace

 • m-ární vyhledávací strom

 • m-ární vyhledávací strom

 • m-ární vyhledávací strom

 • B-stromy

 • B-strom řádu 3

 • 2 základní typy B-stromů

 • Prostorová složitost B-stromů

 • Rozměry B-stromu

 • INSERT do B-stromu

 • INSERT - bez štěpení

 • INSERT - štěpení listu

 • INSERT - propagace štěpení

 • Poznámky

 • Vylepšování B-stromů

 • Vylepšování B-stromů

 • Varianty B-stromů

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy

 • Vícerozměrné B-stromy


 • ČÁST SEDMÁ
 • Prostorové databáze
 • Komprese dat