Jaroslav Pokorný - Teaching

|| Back

Data Organization and Processing

Instructors:

J. Pokorný

Hours:

NDBI007: 2/1, NDBI003: 2/1

Description:

NDBI007

Introduction; Basic notions - record, file, file organization, file organization schema, buffer, paging; Technical equipment - magnetic tape, magnetic disc; Static file organization schemes: pile, sequential, index-sequential, index, direct access; Implementation techniques of overflow areas, index structures; Implementation of partial queries - multi-key indexes and multidimensional hashing; Descriptors, Gray coding; Hashing and a fixed space (algorithms of Cormack, and Larson and Kalja); Dynamic file organization schemes: hashing, trees; Extendible hashing (Fagin), Dynamic page splitting (Ramamohanarao), Linear hashing (Litwin), Spiral memory; B-trees; Multidimensional B-trees;

NDBI003

nB-trees, BD-trees; Implementation techniques of spatial objects; approximations of spatial objects, spatial queries; R-trees, R*-trees, Buddy-trees; Signatures in formatted databases and in text databases, implementation techniques of signature files, analysis of methods; Data compression: fundamentals of information theory; static, semistatic and adaptive methods; models, coding; Shanon-Fano coding, Huffman coding - properties, implementation; Dynamic Huffman coding; Arithmetic coding; Dictionary methods: BSTV algorithm, LZ77, LZ78, LZW. Special methods: bit maps compression, syntactic methods.

Text books:

 • Pokorný, J., Žemlička, M.: Základy implementace souborů a databází. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2003. 2. uprav. vydání.
 • M.J.Folk, B.Zoellick: File Structures, 2nd Ed., Addison-Wesley, 1992.
 • Elmasri, S. Navath: Fundamentals of Database Systems. 2nd Ed., Benjamin/Cummings Pub. Comp., 1994.
 • J. Pokorný, V. Snášel, D. Húsek: Dokumentografické informační systémy. Skripta MFF UK, Karolinum - nakladatelství UK, 1998.

Notes:

Query Languages

Instructor:

J. Pokorný

Hours:

NDBI001: 2/2, NDBI006: 2/2

Description:

NDBI001

Relational calculi and algebras. A formal notion of a database query, query language and its expressive power. SQL language and its standards, Object-relational model and its usage in the standard SQL:1999. Languages of document information systems. Implementation of relational algebra. Evaluation of queries. Query optimization.

NDBI006

XML language, XML databases, query language over XML data. Three semantics of domain relational calculus. Proofs of equivalence of query languages. Transitive closure of a binary relation. Language Datalog. Stratified Datalog with negation. A relationship of Datalog to other relational languages. Logical problems of information systems. Recursive SQL. Graph query languages.

Text books:

 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Vydavatelství Science, Veletiny, 1994.
 • Pokorný, J., Snášel,V., Kopecký, M.: Dokumentografické informační systémy. Druhé přepracované vydání, UK v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005, 184 s.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2002, 255 s.
 • Mlýnková, I., Pokorný, J., Richta, K., Toman, K., Toman, V.: XML technologie. Principy a aplikace v praxi. Grada Publishing, a.s. Praha, 2008.
 • Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.

Notes:

Associations:

NDBI010 - Document Information Systems

Database Systems

Instructor:

J. Pokorný

Hours:

NDBI025: 2/0

Description:

General Introduction; Three Abstraction levels of data viewing; Conceptual Modelling, E-R model; Database modelling, Hierarchical Data Model, Network Data Model, Relational Data model, Integrity constraints; Relational Data Model in detail, Relational Algebra, Domain Relational Calculus, Expressive Power of Query Languages; SQL; Dependency Theory, Normalization, Database Design; Transaction Management, Protocols, Error Recovery;

Text books:

 • Pokorný, J. Databázová abeceda, Vydavatelství Science, Veletiny, 1998.
 • Pokorný J., Halaška, I: Databázové systémy. Skripta, 2. přepracované vydání, Vydavatelství ČVUT, 2003, 148 p.
 • Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy: cvičení. Skripta, Vydavatelství ČVUT, 2002, 138 s.
 • Pokorný, J.: Konstrukce databázových systémů. Skripta, Vydavatelství ČVUT, 2. vydání, 2004, 166 p.
 • Pokorný, J.: Databázové systémy 2. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007.
 • Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.

Associations:

A universal database course appropriate for all types of universities.

Notes: