Paralelky cvičení Zavoral

Podrobnější informace týkající se obou paralelek cvičení v pondělí 15:40.

Slajdy k cvičení se zadáním úloh (budou i nadále doplňovány)

Vzhledem k rozhodnutí rektora UK bude další výuka až do odvolání pokračovat distanční formou. Termíny jednotlivých plánovaných částí výuky zůstávají prozatím zachovány. V následující tabulce jsou termíny požadovaného dokončení jednotlivých úloh a uploadu xx.ino do SISu. Termín 1 je určen pro paralelku x04 začínající výuku v prvním týdnu semestru, termín 2 je určen pro paralelku x03 začínající výuku v druhém týdnu semestru. Nic nebrání tomu dokončit úlohy dříve. Čísla úloh v tabulce odpovídají číslování ve slajdech.

témaúlohytermín 1termín 2poznámka
Jazyk C 1.1-1.5 1.3. 8.3. U úloh 1.2 a 1.4 alespoň jedna varianta rozšíření
Arduino, LED 2.1-2.5 15.3. 22.3. Srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné)
Tlačítka 3.1-3.5 29.3. 5.4. Funkčnost úloh:   3.1   3.2   3.3   3.4   3.5
Sériová linka, segmentový displej 4.1, 5.1-5.4 12.4. 19.4. 5.3   5.4   Čtení ze sériové linky (4.2) je pro teď nepovinné, bude se ale hodit pro pozdější úlohy
Segmentový displej - multiplex 6.1-6.3, 6.4 nebo 6.5 26.4. 3.5. Časový multiplex   6.3   6.4   6.5   6.5b
Alfanumerický displej 7.1-7.5 10.5. 17.5. 7.3-7.4

Slajdy budou pro pozdější témata nadále doplňovány. Využívejte referenční dokumentaci k Arduinu. V případě dotazů, nejasností nebo problémů mne kontaktujte, budu se snažit reagovat co nejdříve. Pokud vám nebude vše zcela jasné, určitě neuděláte špatně, když shlédnete zveřejněná videa z výkladové části jiných cvičení. Některé příklady sice můžou být trochu jiné, ale princip fungování je stejný.

U zdrojáků nezapomínejte na 'dobré mravy' - funkční dekompozice (a později i objektová dekompozice a encapsulace), no copy-and-paste, smysluplné pojmenování konstant, funkcí, proměnných apod., absence warningů, komentáře k zajímavým nebo důležitým pasážím, čitelnost a elegance atd. Toto neplatí jen pro tento předmět, automaticky to po vás bude vyžadováno v ostatních programátorských předmětech a závěrečných pracech.

Obecnější poznatky z hodnocení úloh budu posílat hromadně emailem, konkrétní připomínky v případě potřeby individuálně. Každou povinnou (nesrdíčkovou) úlohu je nutné pro účely získání zápočtu odevzdat, v případě nesprávného řešení opravit a celý zdrojový soubor znovu nahrát do SISu. Zadání zápočtové úlohy je zveřejněno zde, odevzdává se stejným způsobem jako úlohy ze cvičení.

Hlavním cílem cvičení je hraní si s hračkou.