NSWI170 Computer Systems

Photo Filip Zavoral

Labs of Filip Zavoral

Tuesday 14:00-15:30 (even weeks)

Room: N11


Pro odevzdávání úloh je použit systém Recodex. Na dokončení úloh, jejich nahrání a opravy, dokud nebude Recodex spokojený, je termín vždy za týden po začátku příslušného cvičení, tj. úterý 14:00. Pro opravy následných osobních připomínek (připomínky v Recodexu, záznam v Grupíku) je termín do půlnoci před následujícím cvičením.

Slajdy k cvičení se zadáním úloh (budou průběžně aktualizovány)

cvičení téma úlohy poznámka
1. Jazyk C 1.1-1.3 1.1 b/c, 1.2 c/d/e, 1.3 dle Recodexu
2. Arduino, LED 2.1-2.5 srdíčkové úlohy/rozšíření jsou bonusové (nepovinné, pro zájemce, ...)
3. Tlačítka 3.4, 3.5 funkčnost úloh na Streamu
4. Segmentový displej, sériová linka 4.3, 4.4 použít funkce z 4.2 a 4.1
5. Segmentový displej - multiplex 5.2, 5.4 důsledně dekompozice a encapsulace
6. Alfanumerický displej 6.2, 6.5 pro implementaci 6.5 použijte třídu/metodu vytvořenou pro 6.3

Zápočtovou úlohu nahrajte do SISU, modul Studijní povinnosti, do políčka D&D. Pro získání zápočtu musíte mít všechny úlohy ze cvičení ve stavu Accepted a alespoň 6 bodů. Chybějící body (např. za nesplněný termín) lze po domluvě nahradit srdíčkovými úlohami.

Využívejte referenční dokumentaci k Arduinu. V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.

U zdrojáků nezapomínejte na 'dobré mravy' - funkční dekompozice (a později i objektová dekompozice a encapsulace), no copy-and-paste, smysluplné pojmenování konstant, funkcí, proměnných apod., absence warningů, komentáře k zajímavým nebo důležitým pasážím, čitelnost a elegance atd. Toto neplatí jen pro tento předmět, automaticky to po vás bude vyžadováno v ostatních programátorských předmětech a závěrečných pracech.

Hlavním cílem cvičení je hraní si s hračkou.