NSWI170 Computer Systems

Photo Filip Zavoral

Labs of Filip Zavoral

Monday 12:20-13:50

Room: N11


Komunikace by měla probíhat pomocí diskusního fóra Mattermost. Pozvánku najdete v SISu v "Poznámce pro přihlášené studenty" pro předmět NSWI170. Přihlašte se ke kanálu #nswi170-compsys-zavoral. Na tomto kanálu budou také zveřejňována doporučení pro řešené úlohy a zpětná vazba k nim.

Pro odevzdávání úloh je použit systém Recodex. Na dokončení úloh, jejich nahrání a opravy, dokud nebude Recodex spokojený, je termín vždy za týden po příslušném cvičení, tj. úterý 12:20.

Slajdy k cvičení se zadáním úloh (budou průběžně aktualizovány)

cvičení téma
1. Jazyk C
2. Arduino, LED
3. Tlačítka
4. Segmentový displej, sériová linka
5. Segmentový displej - multiplex
6. Alfanumerický displej

Podmínky udělení zápočtu jsou uvedené v Grading - Lab Credit

Využívejte referenční dokumentaci k Arduinu. V případě dotazů, nejasností nebo problémů použijte Mattermost.

U zdrojáků nezapomínejte na 'dobré mravy' - funkční dekompozice (a později i objektová dekompozice a encapsulace), no copy-and-paste, smysluplné pojmenování konstant, funkcí, proměnných apod., absence warningů, komentáře k zajímavým nebo důležitým pasážím, čitelnost a elegance atd. Toto neplatí jen pro tento předmět, automaticky to po vás bude vyžadováno ve všech programátorských předmětech a závěrečných pracech. Obzvlášť důkladně se seznamte s neodpustitelnými hříchy: Coding Guidelines.

Při vypracovávání příkladů důsledně dodržujte Ethical Guidelines.

Hlavním cílem cvičení je hraní si s hračkou.