Vývoj cloudových aplikací

NSWI152, 0/2 Z

Filip Zavoral - garant

Robert Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek (Havit)   -   Azure
Jaroslav Knotek, Tomáš Pajůrek (Datamole)   -   IoT
Vít Kotačka, Ladislav Dobiáš (Oracle)   -   Infrastructure as Code

Během semináře budou studenti pracovat s vybranými zástupci cloudových platforem. Seznámí se s nabízenými a podporovanými službami, vývojovými nástroji a nástroji pro správu a administraci. V rámci semináře vytvoří a nasadí několik jednoduchých aplikací. Podmínkou udělení zápočtu je dokončení a předvedení zadaných aplikací z probíraných platforem.

Harmonogram

1.3.Úvodní seminář, licence, instalace, podmínky (Filip Zavoral)
1.3.-23.4.Windows Azure (Rober Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek)
26.4.-14.5.IoT (Jaroslav Knotek, Tomáš Pajůrek)
17.5.-4.6.Infrastructure-as-a-Code, AWS (Vít Kotačka, Ladislav Dobiáš)

Prerekvizity a požadavky

Windows Azure

Program

Studijní materiály

Internet of Things

Program

Infrastructure as Code

Infrastructure as Code (IaC) je aktuálním trendem, převážně v oblasti cloudových služeb, kdy se zabývá správou a životním cyklem fyzických, virtualizovaných, či abstraktních zdrojů. Rozdílem oproti tradičnímu administrátorskému přístupu je důsledná automatizace procesu, což přináší dva důležité benefity: odstranění manuálních chyb a (zejména v cloudu důležitá) škálovatelnost.

Program

Technické požadavky

Studijní materiály