Seminář

Filip Zavoral - garant
Robert Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek (Havit)
Tomáš Pajurek, Michal Zatloukal (Datamole)

Během semináře budou studenti pracovat s vybranými zástupci cloudových platforem. Seznámí se s nabízenými a podporovanými službami, vývojovými nástroji a nástroji pro správu a administraci. V rámci semináře vytvoří a nasadí několik aplikací. Podmínkou udělení zápočtu je dokončení a předvedení zadaných aplikací z probíraných platforem.

Pro komunikaci mezi studenty a vyučujícími jednotlivých částí semináře je zřízeno diskusní fórum, přístupové údaje budou zveřejněny před začátkem semestru v SISu - modul Nástěnka.

Harmonogram

22.2.Úvodní seminář, licence, instalace, podmínky (Filip Zavoral)
22.2.-18.4.Windows Azure (Rober Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek)
25.4.-23.5.Datově intenzivní systémy a IoT backendy (Tomáš Pajurek, Michal Zatloukal)

Předpoklady

Požadavky na získání zápočtu

Azure

Program

Studijní materiály

IoT

Datově intenzivní systémy a IoT backendy

Program

GitLab s materiály

Před prvním cvičením je nutné mít nainstalované: