Administrace virtualizační infrastruktury

Slides

Úvod
Virtuální stroje
Virtuální sítě
Přidělování zdrojů
Datová úložiště
Clustery, živá migrace, vyvažování zátěže, kontinuita služeb, zotavení z havárie
Zbývající části
Hyper-V