Principy distribuovaných systémů

Filip Zavoral, NSWI035

Distanční výuka

Základem distanční výuky budou videa s přednáškami na univerzitním streamu.
Pro první přístup zadejte adresu cokoliv@cuni.cz a po přesměrování na CAS se standardně přihlašte. Videa budou přibývat průběžně během semestru, zhruba v intervalech odpovídajících běžné přednášce.

Interaktivní složka výuky pro účely diskusí, otázek a odpovědí je zajištěna kanálem #nswi035-pds na slack workspace parg-mff.slack.com. Invitation link je v SISu v modulu Nástěnka, kanál pro přednášku i cvičení si přidejte pomocí Add channel / Browse.

Zkouška

Zkouška je distanční, termíny jsou vypsané v SISu. Přístupové údaje pro Zoom budou zveřejněné v SISu u příslušného vypsaného termínu.
Pro zkoušku je nutné mít funkční mikrofon a kameru na stolním počítači nebo notebooku, přístup jen přes mobil nestačí.
Studenti budou na zadanou otázku odpovídat ihned ústně, lze použít Zoom whiteboard pro kreslení a libovolný vlastní textový editor pro případné psaní textů.

Syllabus

Slajdy

Související předměty

Pokyny pro externí a kombinované studenty

Z předmětu je pouze zkouška, žádné jiné povinnosti nejsou, účast na přednášce není povinná.
Ve slajdech je uvedena literatura. Doporučuji brát slajdy jako index požadovaných témat (tj. nikoliv jako učebnici) a vlastní látku čerpat z literatury.

English-speaking students

The topics are very well covered by textbooks. The mapping can be found here. I recommend to use the slides as an index to the books.