Principy distribuovaných systémů

Filip Zavoral, NSWI035

Sylabus

Slajdy

Starší slajdy, již nevyužívané

Související předměty

Pokyny pro externí a kombinované studenty

Z předmětu je pouze zkouška, žádné jiné povinnosti nejsou, účast na přednášce není povinná.
Ve slajdech je uvedena literatura. Doporučuji brát slajdy jako index požadovaných témat (tj. nikoliv jako učebnici) a vlastní látku čerpat z literatury.

  English-speaking students

The topics are very well covered by textbooks. The mapping can be found here. I recommend to use the slides and slides as indexes to the books.