NPRG041 - Programování v C++

Paralelka pro repetenty (Zavoral)

Studenti, kteří již předmět absolvovali (včetně docházky na cvičení), ale nesplnili všechny podmínky pro udělení zápočtu nebo zkoušky, musejí být přihlášeni do speciální paralelky pro repetenty.

Na začátku semestru proběhne úvodní konzultační schůzka - viz Rozvrh. Pro diskuse je zřízen diskusní kanál, přístupové údaje jsou uvedeny v SISu v modulu Nástěnka.

Podmínky pro udělení zápočtu

Již splněné částečné povinnosti (body z DÚ a zkouškového testu, zápočtový program) vám budou uznány (s výjimkou příliš starých a trojky ze zkoušky).
Pošlete mi e-mail s přesným výčtem toho, co chcete uznat, ve kterém školním roce (pokud to bylo jindy než vloni) a v jaké paralelce jste tyto povinnosti splnili. Domácí úlohy si můžete nechat uznat i jednotlivě (tj. např. jen DÚ2), nově vypracované DÚ budete odevzdávat za stejných podmínek a ve stejných termínech jako u standardních cvičení. Pokud nemáte úspěšně odevzdaný zápočtový program, pošlete mi návrh jeho specifikace.

Pro vývoj zápočtováho programu je nutné po celou pravidelně používat MFF GitLab.
Přihlašte se MFF loginem, poté vám cvičící zpřístupní repository teaching/nprg041/2021-22/repetenti/XXXX.
Z commitů v Gitlabu musí být zřejmá celá historie vývoje ('jdu spát a dnes jsem něco programoval -> commit'). Nahrání pouze výsledných zdrojových kódů je nepřípustné a vedlo by k neudělení zápočtu.
První pokus o odevzdání kompletně hotového zápočtovho programu nejpozději do 15.4.
Ostatní termíny, požadavky, pravidla, apod. viz informace ke standardnímu cvičení <- čtěte!.

Užitečné odkazy