NPRG041 - Programování v C++

Paralelka pro repetenty (Zavoral)

Studenti, kteří již předmět absolvovali (včetně docházky na cvičení), ale nesplnili všechny podmínky pro udělení zápočtu nebo zkoušky, musejí být přihlášeni do speciální paralelky pro repetenty.

Na začátku semestru proběhne úvodní konzultační schůzka - viz Rozvrh. Schůzka proběhne online přes zoom: 981 7550 2606. Passcode je uveden v SISu v modulu Nástěnka. Pro diskuse je zřízen diskusní kanál, přístupové údaje jsou tamtéž.

Již splněné částečné povinnosti (body z DÚ a zkouškového testu, zápočtový program) vám budou uznány (s výjimkou příliš starých a trojky ze zkoušky).
Pošlete mi e-mail s přesným výčtem toho, co chcete uznat, ve kterém školním roce (pokud to bylo jindy než vloni) a v jaké paralelce jste tyto povinnosti splnili. Domácí úlohy si můžete nechat uznat i jednotlivě (tj. např. jen DÚ2), nově vypracované DÚ budete odevzdávat za stejných podmínek a ve stejných termínech jako u standardních cvičení. Pokud nemáte úspěšně odevzdaný zápočtový program, pošlete mi návrh jeho specifikace.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočtové programy se odevzdávají výhradně přes MFF GitLab
(přihlašte se MFF loginem, poté vám cvičící zpřístupní repository teaching/nprg041/2020-21/repetenti/XXXX )

První pokus o odevzdání kompletně hotového zápočtovho programu nejpozději do 10.4.
Ostatní termíny, požadavky, způsob odevzdání, apod. - viz informace ke standardnímu cvičení.

Užitečné odkazy