NPRG041 - Programování v C++

Materiály k cvičení - paralelka Zavoral

Konkrétní termíny

20.11.zadání (schválení detailní specifikace) zápočtového programu
12.1.technologické demo
bezproblémové (polo-)automatické sestavení a spuštění prázdného programu obsahujícího všechny potřebné knihovny na všech podporovaných platformách
30.4.první pokus o odevzdání kompletně hotového a odladěného zápočtového programu
velmi doporučuji dříve, abyste měli dostatek času na opravy a doplnění
předem se důkladně seznamte s pravidly a požadavky na zápočtový program
7.6.poslední možné odevzdání všech oprav zápočťáku

Jakékoliv individuální podmínky lze domluvit pouze na začátku semestru.
Nedodržení termínů bez závažného důvodu (prokazatelná dlouhodobá nemoc apod.) implikuje nemožnost získání zápočtu.
I v případě závažného důvodu je nutné domluvit individuální podmínky včas (během nemoci, před výjezdem na stáž apod.), nikoliv až po uplynutí standardních termínů.

Seznam příkladů ze cvičení

aneb co musí být v GitLabu dokončeno a odladěno před zápočtovým testem