A7B36XML, AD7B36XML: Technologie XML

Základní informace

Přednášky

Cvičení

Konzultace

Formální požadavky

Domácí úkoly

Téma 1: XML, DTD

Téma 2: XPath

Téma 3: XML Schema

Téma 4: XSLT

Téma 5: XQuery

Téma 6: DOM, SAX

Používaný software

Doporučená literatura

Informační zdroje

XML

XML Schema

XPath

XPointer

XLink

DOM

SAX

XSLT

Úvod do XML databází

Vztah XML databází k jiným databázovým systémům

Dotazovací jazyky nad XML

XQuery