Stránka projektové komise


Aktuality

17.6.2015 15:31:22

  Nová verse Pravidel, platí pro nově vypisované projekty
  a od příští obhajoby (18.9.2015).

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  The new version of Rules; valid for new projects
  and from next defence (18.9.2015).
  
16.6.2015 13:52:20

  Projekty, vedoucí a oponenti na obhajoby 19.6.2015 v S4
  bez titulů, časy a pořadí. Případné návrhy na změnu pořadí posílejte
  na adresu tajemníka projektové komise (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:23 mcgame  Černo  Majerech
  -------------------------------------------------------------------

  Upozornění:
  Za předvedení projektu NEBUDE považováno promítání připraveného videa.   
  Pokud Váš projekt z nějakých důvodů naživo předvést nelze,
  domluvte se včas s Komisí na případné alternativě.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Project, supervisors and reviewers for defence 20.3.2015 in S4, without degrees,
  times and orders. Requests for the change of order let be sent
  to the secretary of the Commission (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:23 mcgame  Černo  Majerech
  -------------------------------------------------------------------

  Warning:
  For demonstration of projects will not be considered a projection of prepared video.
  If your project for some reasons can not be demonstated,
  contact the Commission for possible alternatives.
  
19.5.2015 10:49:54

  Nové umístění webu Projektové komise,
  ale pokud tohle čtete, tak už jste tam.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................
  
  The new location of the Project Commitee's web site;
  reading this you have found it.

  
4.4.2014 11:52:50

  Data příštích obhajob:
  
   20.06.2014
   19.09.2014
   12.12.2014
   20.03.2015   
   19.06.2015
   18.09.2015
   11.12.2015
   18.03.2016
   17.06.2016
   16.09.2016

  D-15 odevzdání projektu paní Košnářové (S 124, 1. patro)      
  D-30 do 8:00 přihlášení mailem na adresu Komise.   
  
  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Dates of next defences:
  
   20.06.2014
   19.09.2014
   12.12.2014
   20.03.2015    
   19.06.2015
   18.09.2015
   11.12.2015
   18.03.2016
   17.06.2016
   16.09.2016

  D-15 delivery of the project to Mrs. Košnářová (S 124, 1. floor)     
  D-30 before 8:00 check in by e-mail to the address of the Commission 
  
10.10.2008 14:14:15

  Pokud posíláte mail na adresu projektové komise,   
  přidejte do předmětu zprávy 
  
        NPRG023
        
  (opatření kvůli spam-filtru).
10.10.2008 14:14:15

  Sending an e-mail to the project commission,   
  add the

        NPRG023

  into the message subject field (for the spam-filter).

Odkazy

Pravidla pro Projekty / Rules of the projects
Prováděcí ustanovení / Details
Seznam projektů:
Podle data poslední změny / By the date of the last change
Podle vedoucích/ By the supervisors.
Seznam účastníků projektů / List of students.
Nové projekty / New projects.
Zkušenosti z obhájených projektů / Experience from the projects

E-mail projektové komise / E-mail of the Project commission: projektova.komise .at. ksi.ms.mff.cuni.cz, předmět zprávy nechť obsahuje "NPRG023" / subject let contains "NPRG023"
wiki,matfyz.cz - Jak si zapisovat projekt

Složení projektové komise / Members of Project Commission

David Bednárek
Tomáš Bureš
Jakub Gemrot
Petr Hnětynka - předseda komise/chair
Tomáš Holan - tajemník komise / secretary of the commission
Pavel Ježek
Martin Kruliš
Vladislav Kuboň
Dan Lukeš
František Mráz
David Obdržálek
Filip Zavoral