Aktuality / News

11.10.2019 09:57:39
Témata nových projektů:
Offered topics for projects:
D3S (Department of Distributed and Dependable Systems)


16.04.2019 15:29:41
  Projekty, vedoucí a oponenti na obhajoby 23.4.2019 v S8,
  bez titulů, časy a pořadí. Případné návrhy na změnu pořadí posílejte
  na adresu tajemníka projektové komise (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   15:40 Pepr3D  Elek & Křivánek  Obdržálek
  -------------------------------------------------------------------

  Upozornění:
  Za předvedení projektu NEBUDE považováno promítání připraveného videa.   
  Pokud Váš projekt z nějakých důvodů naživo předvést nelze,
  domluvte se včas s Komisí na případné alternativě.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Project, supervisors and reviewers for defence 16.11.2018 in S4, without titles,
  times and orders. Requests for the change of order let be sent
  to the secretary of the Commission (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   15:40 Pepr3D  Elek & Křivánek  Obdržálek
  -------------------------------------------------------------------

  Warning:
  For demonstration of projects will not be considered a projection of prepared video.
  If your project for some reasons can not be demonstated,
  contact the Commission for possible alternatives.
  
06.10.2017 14:00:17

  Nová verze pravidel pro projekty zahájené po 1.10.2017.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  There is a new version of rules for projects starting from 1.10.2017.