Stránka projektové komise


Aktuality

06.10.2017 14:00:17

  Nová verze pravidel pro projekty zahájené po 1.10.2017.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  There is a new version of rules for projects starting from 1.10.2017.
  
05.10.2017 17:38:46

  Data příštích obhajob (pro projekty zahájené před 1.10.2017):

    8.12.2017
   16.03.2018
   15.06.2018
   14.09.2018

  D-15 odevzdání projektu paní Košnářové (S 124, 1. patro)    
  D-30 do 8:00 přihlášení mailem na adresu Komise.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Dates of next defences (for projects started before 1.10.2017):

    8.12.2017
   16.03.2018
   15.06.2018
   14.09.2018

  D-15 delivery of the project to Mrs. Košnářová (S 124, 1. floor)    
  D-30 before 8:00 check in by e-mail to the address of the Commission

9.6.2017 14:24:20
  Projekty, vedoucí a oponenti na obhajoby 16.6.2017 v S4,
  bez titulů, časy a pořadí. Případné návrhy na změnu pořadí posílejte
  na adresu tajemníka projektové komise (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:01 KUNGFU   Gemrot   Arcaini
   12:31 BETS    Gemrot   Matěna
   13:01 OmegaGO   Gemrot   Krijt
   13:31 Odalic   Knap    Klímek
  -------------------------------------------------------------------

  Upozornění:
  Za předvedení projektu NEBUDE považováno promítání připraveného videa.   
  Pokud Váš projekt z nějakých důvodů naživo předvést nelze,
  domluvte se včas s Komisí na případné alternativě.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  Project, supervisors and reviewers for defence 16.9.2016 v S4, without degrees,
  times and orders. Requests for the change of order let be sent
  to the secretary of the Commission (Tomas.Holan[at]mff.cuni.cz).

  -------------------------------------------------------------------
   12:01 KUNGFU   Gemrot   Arcaini
   12:31 BETS    Gemrot   Matěna
   13:01 OmegaGO   Gemrot   Krijt
   13:31 Odalic   Knap    Klímek
  -------------------------------------------------------------------

  Warning:
  For demonstration of projects will not be considered a projection of prepared video.
  If your project for some reasons can not be demonstated,
  contact the Commission for possible alternatives.
  
17.6.2015 15:31:22
  Nová verse Pravidel, platí pro nově vypisované projekty
  a od příští obhajoby (18.9.2015).

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................

  The new version of Rules; valid for new projects
  and from next defence (18.9.2015).
  
19.5.2015 10:49:54
  Nové umístění webu Projektové komise,
  ale pokud tohle čtete, tak už jste tam.

  ........ konec hlášení v českém jazyce .......................................
  
  The new location of the Project Commitee's web site;
  reading this you have found it.

  
10.10.2008 14:14:15
  Pokud posíláte mail na adresu projektové komise,   
  přidejte do předmětu zprávy 
  
        NPRG023
        
  (opatření kvůli spam-filtru).
10.10.2008 14:14:15
  Sending an e-mail to the project commission,   
  add the

        NPRG023

  into the message subject field (for the spam-filter).

Odkazy

Pravidla pro Projekty (česky) / Rules of the projects (in Czech)
Prováděcí ustanovení (česky) / Details (in Czech)
Pravidla pro Projekty (anglicky) / Rules of the projects (in English)
Prováděcí ustanovení (anglicky) / Details (in English)
Seznam projektů:
Podle data poslední změny / By the date of the last change
Podle vedoucích/ By the supervisors.
Seznam účastníků projektů / List of students.
Nové projekty / New projects.
Zkušenosti z obhájených projektů / Experience from the projects

E-mail projektové komise / E-mail of the Project commission: projektova.komise .at. ksi.ms.mff.cuni.cz, předmět zprávy nechť obsahuje "NPRG023" / subject let contains "NPRG023"

Náměty na projekty / Project topic suggestions


Složení projektové komise / Members of Project Commission

David Bednárek
Tomáš Bureš
Jakub Gemrot
Petr Hnětynka - předseda komise/chair
Tomáš Holan - tajemník komise / secretary of the commission
Pavel Ježek
Martin Kruliš
Vladislav Kuboň
Dan Lukeš
František Mráz
David Obdržálek
Filip Zavoral

.