GAUK 31009 - publications

2010

2010

Refereed (journals/proceedings) (1)

  • Dědek J., Vojtáš P., Vomlelová M.: Evaluace fuzzy ILP klasifikátoru na datech o dopravních nehodách., in Znalosti 2010, Jindřichův Hradec, Oeconomica, ISBN: 978-80-245-1636-3, pp. 187-190, 2010
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic