Distributed Bobox

Supervisor: Filip Zavoral
Intended Scope: Master thesis
Required Skills: C++, distributed systems

Description:

Bobox je framework pro paralelní výpočty, zejména je určený pro datově intenzivní programy. Základem paralelního výpočtu je plán ve formě orientovaného grafu, který slouží plánovači pro plánování výpočetních jednotek. V současné době se dokončuje technická podpora pro umožnění distribuovanosti výpočtů, tj. běhu výpočetních jednotek na různých uzlech (počítačích). Cílem diplomové práce je nad tímto technickým řešením navrhnout a pilotně implementovat distribuovaný výpočetní systém. Součástí řešení bude analýza stávajících formalismů pro zápis plánů, návrh jejich možných rozšíření pro distribuované prostředí a implementace běhového prostředí, které na základě plánu řídí distribuovaný výpočet.

The content is available under Creative Commons BY-NC 3.0 License