Příprava a management evropských projektů

Motivace

Image Cílem semináře je poskytnout základní přehled o 7. rámcovém programu EU pro financování vědy a výzkumu a dále praktické informace zájemcům o účast v připravovaných projektech. Seminář je organizován pod záštitou Katedry softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, které je Národní kontaktní organizací pro 7.RP.

Pro vážné zájemce (10-15) bude na závěr uspořádán celodenní seminář (navazující na obsah úvodních přednášek a zaměřený na přípravu projektů v ICT programu).

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Eva Hillerová, TC AV ČR
Irena Mlýnková, KSI MFF UK
Martin Nečaský, KSI MFF UK

Program

Plánovaný program přednášek je následující:

29.3. 2010: Úvod do FP7 - Eva Hillerová

 • Obsah:
  • Hlavní zdroje EU pro financování vědy a výzkumu
  • FP7 - struktura a hlavní pravidla
  • Zdroje informací
 • Slajdy: pdf, pdf verze pro tisk

12.4. 2010: Program Lidé - Petra Perutková

 • Obsah:
  • Program Lidé (Marie Curie; odborné stáže) - Petra Perutková
  • Zkušenosti ze stáže IEF - Juraj Fedor, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
 • Slajdy: pdf

26.4. 2010: Práva k duševnímu vlastnictví v projektech FP7 - Jana Vaňová

3.5. 2010: Aktivní spolupráce při psaní projektu - Eva Hillerová

 • Slajdy: Nebudou zveřejněny elektronicky

Aktivní účast při psaní projektu ICT programu - Eva Hillerová

 • Pozn. celodenní seminář, přesný termín bude upřesněn.

Místo a čas

Seminář bude probíhat v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1, v místnosti S3, v čase 10:40 - 12:10.

Registrace

Prosíme, abyste se v případě zájmu zaregistrovali zde. Informace budou sloužit pro přehled o přibližném počtu účastníků a pro odesílání připomenutí termínů konání přednášek, informací o případných změnách apod.

Lidé

Eva Hillerová je manažerkou Technologického centra AV ČR a pracuje ve skupině Národní informační centrum pro evropský výzkum. Je národním kontaktem programů ICT a SECURITY a byla jmenována expertem příslušných programových výborů. Podílela se na řešení několika projektů rámcových programů (1997-2008), přednášela o financování projektů rámcových programů a nyní vede semináře s tématikou psaní projektů. Zastupovala ČR v přípravném programu pro bezpečnostní výzkum PASR a v několika programových výborech 5. a 6. Rámcového programu odborného i horizontálního zaměření. Byla členem pracovní skupiny Evropské Komise pro přípravu grantové dohody 7. RP.

Petra Perutková je absolventkou oboru Evropských studií na Univerzitě v Hamburku. Zkušenosti z oblasti evropských záležitostí získala v rámci pracovních stáží v Hanse-Officu (Společném zastoupení Hamburku a Slesvicka-Holštýnska při EU), na Stálém zastoupení České republiky při EU a na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V Technologickém centru AV ČR působila jako manažerka EuroNanoFora 2009, projektu 7. RP. Nyní pracuje ve skupině Národní informační centrum pro evropský výzkum jako národní kontakt (NCP) pro programy Lidé a Myšlenky a je zároveň expertkou příslušných programových výborů.

Jana Vaňová je národním kontaktem (NCP) pro právní a finanční otázky FP7. Ve skupině Národního informačního centra pro evropský výzkum se věnuje problematice duševního vlastnictví (IP), smluvním vztahům a smlouvám v evropské výzkumné spolupráci a managementu IPR. Část roku 2010 bude působit v České styčné kanceláři pro evropský výzkum v Bruselu. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V akademickém roce 2007/2008 se zúčastnila výměnného studijního pobytu na Právnické fakultě Univerzity Turku ve Finsku, kde se především věnovala studiu práva duševního vlastnictví v evropském kontextu a obchodního práva.

Odkazy

 • Joao da Silva: 103 ways to success (www)
 • The Future of Internet (www)
 • Running FP6 Projects (www)
 • The European Technology Platforms and the Future Internet (www)
 • eMobility (www)
 • Networked and Electronic Media (NEM) (www)
 • Networked European Software and Services Initiative (NESSI) (www)
 • Integral Satcom Initiative (ISI) (www)

Organizátoři

Technologické centrum, AV ČR     Matematicko-fyzikální fakulta, UK

The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic