Vývoj cloudových aplikací

NSWI152, 0/2 Z

Filip Zavoral - garant

Robert Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek (Havit)   -   Azure
Vlasta Jinoch, Tomáš Piňos a Jonáš Klimeš (Profinit)   -   Twitter Bubbles
Vít Kotačka, Ladislav Dobiáš (Oracle)   -   Infrastructure-as-a-Code

Průběh semináře

Během semináře budou studenti pracovat s vybranými zástupci cloudových platforem. Seznámí se s nabízenými a podporovanými službami, vývojovými nástroji a nástroji pro správu a administraci. V rámci semináře vytvoří a nasadí několik jednoduchých aplikací.

Podmínkou udělení zápočtu je dokončení a předvedení zadaných aplikací z probíraných platforem.

Prerekvizity a požadavky

Windows Azure

Twitter Bubbles - DevOps a nasazení do cloudu v praxi

Pozvánka

Všichni dnes mluví o DevOps. Ale co to je přesně? Přijďte si zažít DevOps cyklus malé aplikace, která zpracovává a filtruje příspěvky na twitteru. Můžete se těšit na proces od drobného vývoje až po finální nasazení do cloudového řešení. A co si vyzkoušíte?

Technické požadavky: Java 8, IntelliJ Idea, Git
Užitečná znalost Spring 5, reaktivní streamy, React, d3.js a prostředí Jenkins, Amazon WS, SonarQube, Git. Na workshop je třeba mít nainstalován Oracle VirtualBox 5.2+ a notebook s min. 8 GB RAM a 20 GB místa na HDD.

Infrastructure-as-a-Code

Infrastructure as Code (IaC) je aktuálním trendem, převážně v oblasti cloudových služeb, kdy se zabývá správou a životním cyklem fyzických, virtualizovaných, či abstraktních zdrojů. Rozdílem oproti tradičnímu administrátorskému přístupu je důsledná automatizace procesu, což přináší dva důležité benefity: odstranění manuálních chyb a (zejména v cloudu důležitá) škálovatelnost.

Slajdy k přednášce

IaC část semináře se skládá ze dvou částí:

  1. Přednáška: Úvod do konceptu IaC a přestavení Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
  2. Cvičení: Vytvoření reálné cloudové architektury a její deployment pomocí nástroje Terraform.

Technické požadavky:

Studijní materiály:

Harmonogram semimářů

20.2.Úvodní seminář, licence, instalace, podmínky (Filip Zavoral)
20.2.-17.4.Windows Azure (Rober Haken, Jiří Kanda, Ondřej Václavek)
24.4.Twitter Bubbles - DevOps a nasazení do cloudu v praxi (Vlasta Jinoch, Tomáš Piňos a Jonáš Klimeš)
15.5.-22.5.Infrastructure-as-a-Code, AWS (Vít Kotačka, Ladislav Dobiáš)