NPRG051 - Advanced Programming in C++

David Bednárek     Jakub Yaghob     Filip Zavoral

Timetable and slides

This is only a plan. Real implementation may vary.

The slides are under eternal construction. This process includes anglicization.

22.2.Templates (incomplete)pdfpptx
1.3.Policy classes
8.3.auto, type inferencepdfpptx
15.3.Type deduction, lambda, list initialization
22.3.C++11/14/17/20
29.3.Interoperabilitypdfpptx
AIOpdfpptx
5.4.Networking, databases. POSIX, GNU, Boost
12.4.Parallel programmingpdfpptx
19.4.Parallel programming
Variadic templatespdfpptx
26.4.Perfect forwarding. Advanced templates
3.5.Ratio. Traits.
10.5.Iterators. Exceptions.
17.5.(Rector's Day)
24.5.Metaprogramming

Homework assignment #1

Homework assignment #2

Homework assignment #3


Further information available in Czech only

Návaznost na další předměty

Další info a starší slajdy

(nyní nevyužívány, neaktualizovány, mohou se hodit)

Domácí úkoly z minulých let

2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14   2014/15   2015/2016 (DÚ3)