NPRG041 - Programování v C++

Paralelka pro repetenty

Tato paralelka je určena pro studenty, kteří již předmět absolvovali, ale nesplnili všechny podmínky pro udělení zápočtu nebo zkoušky. Speciálně je požadováno splnění povinnosti docházky na loňském cvičení. Pokud tuto podmínku splněnou nemáte, přihlašte se do standardní paralelky cvičení v počítačové učebně, případně se na individuálních podmínkách domluvte osobně.

Na začátku semestru proběhne úvodní konzultační schůzka - viz Rozvrh. Již splněné částečné povinnosti (body z DÚ a zkouškového testu, zápočtový program) vám budou uznány (s výjimkou příliš starých).
Pošlete mi e-mail s přesným výčtem toho, co chcete uznat, ve kterém školním roce (pokud to bylo jindy než vloni) a v jaké paralelce jste tyto povinnosti splnili. Domácí úlohy si můžete nechat uznat i jednotlivě (tj. např. jen DÚ1), nově vypracované DÚ budete odevzdávat za stejných podmínek a ve stejných termínech jako u standardních cvičení. Pokud nemáte úspěšně odevzdaný zápočtový program, pošlete mi návrh jeho specifikace.

Podmínky udělení zápočtu

První pokus o odevzdání kompletně hotového zápočtovho programu nejpozději do 10.4.
Ostatní termíny, požadavky, způsob odevzdání, apod. - viz informace ke standardnímu cvičení
Případné konzultace preferuji v čase určeném pro toto cvičení, nejlépe po předchozí domluvě.

Užitečné odkazy