Eyes

Licence Plate Video-Stream-Based Recognition System

Filip Zavoral

Description

V rámci projektu bola vyvíjaná sada aplikácií poskytujúca prostriedky pre snímanie, spracovanie a rozpoznávanie štátnych poznavacích značiek motorových vozidiel najmä za účelom poskytnutia takto získaných dát ďalším externým aplikáciám.

Ideovým základom projektu je vyplniť chýbajúcu aplikačnú vrstvu medzi samotným kamerovým systémom a aplikáciami požadujúcimi vstupné data v negrafickej podobe. Vytvorená sada aplikácií umožňuje zachytenie video-streamu priamo z kamerového systému (primárne kamerový systém Axis) pomocou sieťového rozhrania na blízko fungujúci lokálny server. Tu je stream ďalej spracovaný pomocou registrácie obrazu na získanie požadovaných grafických informácií (v tomto prípade vyhľadanie štátnej poznávacej značky automobilu) a ich prevedením do inej datovej podoby. Takto získané data na lokálnom serveri sú prenášané a ukladané na globálnom úložisku slúžiacom pre viacero lokálnych serverov, kde sú poskytnuté pomocou jednotného rozhrania pre externé aplikácie. Dôraz bol kladený na prácu v reálnom čase pri čo možno najmenších hardwarových nárokoch.

Výsledok projektu obsahuje nasledujúce časti:

Modul na zachytenie video-streamu priamo z kamerového systému a jeho parsovanie na jednotlivé zábery. Tie je možné ďalej dekomprimovať a komprimovať pre ďalšie spracovanie, ako aj prevádzať do iných farebných paliet podľa potreby.
Aplikácia na registráciu obrazu podľa daných obrazových kritérii so snahou previesť získané informacie do negrafickej (väčšinou textovej) podoby v reálnom čase.
Nástroje na vzdialenú konfiguráciu aplikácie starajúcej sa o prevedenie registrovaného obrazu do inej datovej formy a monitorovanie jej vyťaženia pomocou grafického rozhrania. Mechanizmus na zabezpečené získavanie dát z lokálneho serveru na globálny.
Aplikácia starajúca sa o globálne úložisko zozbieraných dát s poskytovaním jednotného rozhrania pre externé aplikácie pre prístup k poskytovaným datám.

Where to get it

Projekt je dostupný pro výzkumné a pedagogické účely v repozitoři softwarových projektů MFF UK. Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Contact email:

zavoral<at>ksi.mff.cuni.cz

The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic