Publications

  • Král J., Žemlička M.: Agilní vývoj SOA zdola, in Systems Integration 2010, Praha, Palác Žofín, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, ISBN: 978-80-245-1660-8, pp. 206-213, 2010
  •  
  • Citations
    • R. Hauptvogel: Porovnanie metodík vytvárania IS v architektúre orientovanej na služby (SOA), Systémová integrace, 19(1):94-106, 2012. WWW
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic