Publications

  • Kopecký M., Žemlička M.: Rozvolněné objekty, in DATAKON 2004, Masarykova univerzita v Brně, ISBN: 80-210-3516-1, pp. 243-252, 2004
  •  
  • Citations
    • M. Oškera: Vztahově orientované úložiště., In P. Vojtáš and T. Skopal, editors, DATAKON 2006, pages 179-188, Brno, Czech Republic, 2006. Masaryk University. WWW
    • M. Oškera: Alternativní způsob reprezentace dat k objektovému přístupu., Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, květen 2006. WWW
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic