Publications

  • Žemlička M.: ACASE: Programování s podrobnou specifikací rozhraní, in Objekty '1999, ČZU Praha, ISBN: 80-213-0552-5, pp. 157-163, 1999
  •  
  • Citations
    • P. Švec: Datové úložiště pro rozvolněné objekty., Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, srpen 2009. WWW
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic