Publications

  • Král J., Žemlička M.: Moderní management závisí na modernosti architektur softwarových systémů, in Systems Integration 2003, Prague University of Economics, ISBN: 80-245-0522-3, pp. 437-444, 2003
  •  
  • Citations
    • M. Javorník: Možnosti a metodika uplatňování ICT jako nástroje řízení tržních vztahů a zvyšování efektivity v oblasti zpracování grafické informace ve zdravotnictví, PhD thesis, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno, 2009. WWW
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic