Publications

 • Král J., Žemlička M.: Kvalita dat a informací - základní omezení IT ve veřejné správě, in Systems Integration 2006, Vysoká škola ekonomická, ISBN: 978-80-245-1050-7, pp. 215-222, 2006
 •  
 • Citations
  • T. Ludík: Analýza dátových zdrojov v oblasti kontaminovaných miest a ich konverzia do jednotného formátu, rigorózní práce, Masarykova Univerzita, Fakulta informatiky, Brno, listopad 2008 WWW
  • T. Hak, J. Kovanda, and J. Weinzettel: A method to assess the relevance of sustainability indicators: Application to the indicator set of the Czech Republic's sustainable development strategy, Ecological Indicators, 17:46, 2012. WWW
  • D. Pejčoch: Vztah řízení dat k ostatním oblastem řízení informatiky, Systémová integrace, 18(4):66-83, 2011 WWW
  • D. Pejčoch: Audit datové kvality podle IT assurance guide: Using COBIT, In K. Olševičová, V. Bureš, A. Bodnárová, and P. Čech, editors, IMEA 2012, pages 69-74. Univerzita Hradec Králové, 2012 WWW
  • D. Pejčoch: CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací, Acta Informatica Pragensia, 3(1):44-56, 2014. WWW
The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic