Výjezdy doktorandů

Odkazy

Stránky UK se seznamem univerzit, se kterými má UK uzavřenou smlouvu.
Stránky UK o studentské mobilitě.
Stránky UK o programu LLP/Erasmus.
Stránky MFF se seznamem univerzit, se kterými má MFF uzavřenou smlouvu.

Poznámky

Podle informací zde je možné využít program Erasmus i pro doktorské studenty. Problém je jenom s těmi, co už jednou vyjeli na Erasmus - podruhé už nemohou.

Součástí podmínek akreditace čtyřletého doktorského studia (všech oborů) je výjezd doktoranda do zahraničí zpravidla na půl roku.

The content of this web site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic