NPRG041 - Programování v C++

Paralelka pro repetenty

Tato paralelka je určena pro studenty, kteří již předmět absolvovali, ale nesplnili všechny podmínky pro udělení zápočtu nebo zkoušky. Speciálně je požadováno splnění povinnosti docházky na cvičení. Pokud tuto podmínku splněnou nemáte, přihlašte se do standardní paralelky cvičení v počítačové učebně, případně se na individuálních podmínkách domluvte osobně.

Na začátku semestru proběhne úvodní konzultační schůzka - viz Rozvrh. Již splněné částečné povinnosti vám budou uznány (s výjimkou příliš starých a zkoušky za 3).
Pošlete mi e-mail s přesným výčtem toho, co chcete uznat, ve kterém školním roce a v jaké paralelce jste tyto povinnosti splnili. Pokud nemáte úspěšně odevzdaný zápočtový program, pošlete mi návrh jeho specifikace.

Pravidla pro uznávání splněných povinností ze starého systému hodnocení

Od ak.r. 2017/18 platí nový systém pravidel pro získávání zápočtů a zkoušky. Podrobnosti viz slajdy z přednášky.
Pro studenty, kteří mají splněné některé povinnosti z předchozích ročníků, platí následující pravidla:

Podmínky udělení zápočtu

První pokus o odevzdání kompletně hotového zápočtovho programu nejpozději do 10.4.
Ostatní termíny, požadavky, způsob odevzdání, apod. - viz informace ke standardnímu cvičení
Případné konzultace preferuji v čase určeném pro toto cvičení, nejlépe po předchozí domluvě.

Užitečné odkazy