Nejlepší softwarová diplomová práce

Informatická sekce MFF UK pořádá soutěž o nejlepší softwarově orientovanou diplomovou práci.

Ročník 2018

V ročníku 2018 zvítězily práce:

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Testování výkonu LTE infrastruktury

Do soutěže byla automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2018. Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Slavnostní předání cen proběhne v rámci Dne otevřených dveří MFF dne 22.11.2018.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Ročník 2017

V ročníku 2017 zvítězila práce

Performance based adaptation of Scala programs

Autor práce byl odměněn jednoročním stipendiem Nadace RSJ.

Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko