Nejlepší softwarová diplomová práce

Informatická sekce MFF UK pořádá soutěž o nejlepší softwarově orientovanou diplomovou práci.

Ročník 2018

Do soutěže je automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2018.

Vítěze vybere v říjnu 2018 porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení budou posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Ročník 2017

V ročníku 2017 zvítězila práce

Performance based adaptation of Scala programs

Autor práce byl odměněn jednoročním stipendiem Nadace RSJ.

Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko