NSWI109 - Konstrukce překladačů

LS 2016/2017

David Bednárek

2/1 Z,Zk


Pravidla pro přednášky, zkoušky, cvičení a zápočty jsou součástí obrázků z přednášek.

Obrázky z přednášek se mohou během celého semestru mírně aktualizovat.


Obrázky z přednášek

Varování: Ne vše, co se na přednáškách probírá, je zde uvedeno.

PowerPoint

PDFCredit: XKCD (CC BY-NC 2.5)