O katedře

Katedra softwarového inženýrství Univerzity Karlovy je výzkumné a výukové centrum, které se věnuje bakalářské, magisterské a doktorské výuce v úzkém kontaktu s výzkumem. Náš výzkum se soustřeďuje do výzkumných skupin zaměřených na sémantizaci webu, management komplexních systémů, zpracování velkých objemů dat a robotiku.

Novinky

Výzkum

Spolupráce

Výuka

Návody a požadavky

Tato stránka podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko